top of page
Add a heading (3).png

Brainspotting terapija je vrsta alternativne terapije koja koristi određene tačke u našem vizuelnom polju kako bi nam pomogla da rešimo traume. Kroz terapiju se pristupa traumi koja je zatvorena u limbičkom delu mozga, odnosno regiji mozga koja je odgovorna za pokret, svest, emocije i učenje.

Brainspotting radi na teoriji da se osećanja od traume mogu zaglaviti u telu, što dovodi do fizičkih i mentalnih oboljenja. Veruje se da nam Brainspotting pomaže da se oslobodimo sećanja na traumu i taj incident „resetuje“ u telu i mozgu.

Naša tela su generalno zamišljena da budu u stanju homeostaze, pokušavajući da održe stabilno okruženje, ali ova konkretna vrsta homeostaze nije od pomoći prilikom rešavanja trauma. Brainspotting pristupa ovome na jedinstven način tako što unapređuje proces obrađivanja traume.

Brainspotting terapija deluje na srednjem mozgu. Ova regija mozga kontroliše delove centralnog nervnog sistema koji su odgovorni za vid, sluh, spavanje i pokret. Kada dođe do traume, ovaj deo mozga obično prelazi u režim zamrzavanja da bi sačuvao resurse, kako bi telo bilo u odbrambenom režimu.

Iako je Brainspotting terapija prvenstveno fokusirana na otkrivanje i ublažavanje traume, ona može pomoći mnogim različitim vrstama problema, posebno zato što su efekti traume tako dalekosežni, kao na primer: 

  • Anksioznost

  • Zloupotreba supstanci

  • Post traumatski stresni poremećaj

  • Hronični bol

Takođe postoje i studije koje potvrđuju efikasnost Brainspotting treninga. U jednoj od njih, učesnici su primetili:

  • Smanjenu fizičku bol

  • Uspomene su postale manje bolne

  • Smanjenje negativnih šablona razmišljanja

  • Bolji san

  • Povećana energija

bottom of page